Εκτύπωση

1) Αἰδεσ. Πρωτ. κ. Γεώργιος Τσαπάρας, Πρόεδρος,
2) Μαρκέλλα Κοκκαλιᾶ, Ἀντιπρόεδρος,
3) Χαρίκλεια Γερογιαννάκη, Γραμματεύς,
4) Μαγδαληνή Λαμπροπούλου, Ταμίας,
5) Εὐρίκλεια Κολυμπάρη, Μέλος,
6) Ἑλένη Ρέλλια, Μέλος,
7) Πηνελόπη Γκρέκα, Μέλος